Søg:

Overblikket - over "Sol og Vind" og omegnen

Situationsplan version 2

Det samlede areal i "Sol og Vind" er på cirka 21.000 kvadratmeter. Det svarer stort set til to store fodboldbaner. Der er 27 husstande på 85 - 150 kvadratmeter. Nogle hænger sammen med andre husstande, andre er fritliggende. Hver husstand har en grund på 200 kvadratmeter inklusiv husets areal, så det svarer til en have på cirka 130 kvadratmeter. I praksis er der flere hustande, hvis haver hænger sammen uden hegn mellem, men det er helt i orden at sætte hegn rundt om sin have.

Det fælles areal indeholder bl.a.:

 • To torve med legepladser
 • Parkeringsplads (nogle huse har carporte)
 • Overdækket fælles cykelskur (aflåst om natten)
 • Overdækket tørreplads
 • Ikke-overdækket tørreplads
 • Fodboldbane
 • Basketbane
 • Petanquebane
 • Forhenværende køkkenhave - som kan blive til køkkenhave igen, hvis nogen får lyst.
 • Bål-plads til haveaffald og Sct. Hans-bål
 • Braklagt eng med bl.a. bålplads og ekstra parkerings-pladser
 • Redskabsrum (en gammel togvogn)
 • Frugthave

  vogn           Cykelskur

Rundt om i bofællesskabet er der rigtig mange frugttræer og -buske til glæde for både børn, voksne - og fugle ;0). I områderne omkring fælleshus og enkelthuse er det i princippet forbudt at køre med bil, motorcykel og knallerter, men nogle gange kan det jo være nødvendigt at skulle køre helt op til døren ved ens hus, så der er undtagelser.... hvis man kører langsomt og ekstra hensynsfuldt. Men i det store og hele er der store bilfri områder, som bruges til alle former for leg.

Perspektivtegning fra den gang hvor "Sol & Vind" stadig lå på arkitektens tegnebord. Tegning: Arkitekttegnestuen Regnbuen.

Perspektivtegning_Regnbuen

Foto af nordtorvet

Det svensk-røde fælles cykelskur og tørreplads ses i baggrunden

 Nordtovet