Søg:

Fællesmøder og udvalg: Det fungerer kun med frivilliges indsats

Der er fællesmøde den første søndag i hver måned - undtagen i juli og august, da en stor del af beboerne ofte er på ferie. På fællesmøderne besluttes stort og småt. Det gælder både større investeringer som fx renovering af køkkenet, såvel som regler for, om man skal lægge andres vasketøj pænt sammen, når man har taget det ud af tørretumbleren. Møder afvikles om aftenen og tager typisk 1-2 timer. Alle kan sætte forslag til afstemning.

I det daglige "bestyres" bofællesskabet af et forretningsudvalg (FU) på fem personer. FU sørger for at afvikle fællesmøderne, samt at tage sig af den almindelige drift efter behov.

Hvert år i ferbruar afholdes der generalforsamling. Her tages stilling til principielle emner, vedtægtsændringer og det kommende års budget.

Den daglige drift af bofællesskabet varetages af enkeltpersoner og udvalg. Hver voksne beboer har 1-2 såkaldte "enkeltpersons-opgaver". Det kan fx være at slå græsset på fælles områder eller at sørge for, at den fælles trailer er i orden.

Foruden enkeltpersonsopgaverne er der nogle faste udvalg, der står for en stor del af de aktiviteter, der foregår. Værkstedsudvalg, uderumsudvalg, energiudvalg, børneudvalg, kulturudvalg...hedder nogle af dem. Det er frivilligt at være med i udvalgene, der hver især har en beskrivelse af deres ansvarsområder.

Rengøring i fælleshuset kan man dog ikke slippe for. Både voksne og større børn skal give et nap med. Der gøres rent hver weekend, og det svarer til, at hver beboer er på rengøringshold én gang hver anden måned. Det tager cirka 2 timer.

Og endelig er der arbejdsdag eller -weekend, hvor de fremmødte udfører på forhånd planlagte vedligeholdelses- og anlægsopgaver, fx maling af skure, lugning af buske, opsætning af cykelstativer. Der er cirka 2 arbejdsweekender og 2 arbejdsdage om året. Der er ikke pligt til at være til stede, hvis man har planlagt anderledes, men hvis tingene som vi ejer i fællesskab skal fungere og holdes vedlige, så er det nødvendigt at der er nok som bidrager - og så er det typisk enormt hyggeligt på sådan en arbejdsdag :-)

ArbejdsweekendArbejdsweekend