Søg:

Historie

Spadestik

Initiativet til etableringen af et stort bofællesskab blev taget af tre kvindelige lægestuderende i 1976. Den oprindelige gruppe delte sig efter et par år,hvorefter den ene gruppe etablerede "Sol og Vind" i Beder, mens den anden startede "Overdrevet" i Hinnerup.

Sammen med arkitektgruppen Regnbuen udarbejdede de kommende beboere på forslag til lokalplan, indretning af fælleshus og enkelthus. Hele forarbejdet samt gennemførelsen af byggeriet var brugerstyret med Byggeriets Udviklings Råd som sponsor.

Byggeriet påbegyndtes i marts 1980. Der var en høj grad af medbyg på både enkelthuse som fælleshus. Fra november 1980 til juni 1981 flyttede beboerne ind, og den 21. september 1981 indviedes bebyggelsen af daværende energiminister Poul Nielsson.

I årene der fulgte, var Sol og Vind præget af mange fælles aktiviteter, mange børn, anlæg af udearealer, cykelskur, lytteanlæg og fodboldbane.
Vi havde Nordeuropas største, privatejede solfangeranlæg. Vi projekterede også en vindmølle og vi lærte at lave mad til op mod 100 mennesker.

Senere kom Sol og Vinds fritidsklub til. Vi byggede carporte, fik fliser i stedet for "stenmel", og det sammenskrabede inventar i fælleshuset blev fornyet.

Sociale traditioner blev grundlag: Fastelavn, Sankthans, fødselsdagsfest, caféaftener, julefest og julerevy, kanotur på Gudenåen og tipsklubben. Køkkenhave, petanque-bane, poolrum, volleyball-bane, teenagerum kom til.

I løbet af årene er flere af "grundlæggerne" naturligt nok flyttet fra bofællesskabet igen, og nye - overvejende børnefamilier flyttet ind - men der eksisterer fortsat stærke bånd mellem forhenværende og nuværende "Sol og Vind"'ere.

I begyndelsen lå bofællesskabet halvvejs på landet med marker mod øst. Efter år 2000 er der kommet tæt-lav bebyggelse til også mod øst, men der er fortsat mindre end 100 meter til de nærmeste landbrugsarealer, så adressen på Byagervej lever stadigvæk op til sit navn.

Efter cirka 20 års tjeneste i blæsten blev vindmøllen fjernet, da den stod over for skrotning eller omfattende renovering. retten til udnyttelse af vindenergi blev solgt til andre, og "vindmøllepengene" søges løbende anvendt til andre formål inden for vedvarende energi.

De enkelte huses solfangeranlæg er også fjernet. Men hele den sydlige del af fælleshusets tag udnyttes til solvarme, der supplerer den senere indlagte fjernvarme, som fordeles fra fælleshuset til de en enkelte private huse.